Praca na stanowisku pielęgniarki w OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

Wymagania:

a) ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej albo w trakcie specjalizacji

lub

b) ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej albo w trakcie  kursu,

– mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód

 

czas pracy:

ustalany indywidualnie w zależności od ilości pacjentów

 

rodzaj umowy:

początkowo umowa zlecenie lub o pracę na okres próbny na 1 miesiąc z intencją przedłużenia na czas nieokreślony

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na poniższy adres:

e-mail: praca@samarytanin.opole.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do procesu rekrutacji Ośrodka Medycznego Samarytanin.

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. poz. 922 z dnia 28.06.2016r.) . Informuję, że:

  1. 1.     Administratorem danych jest lek. med. Cezary Juda Właściciel Ośrodka medycznego Samarytanin z siedzibą przy ul. Pużaka 11 w Opolu 45-272.
  2. 2.     Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  3. 3.     Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Poniżej przedstawiamy formuły zgód, które winny być dołączone do CV

?[?] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Medyczny Samarytanin w Opolu ul. Pużaka 11 moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. poz. 922 z dnia 28.06.2016r.)?.

Lub

 ?[?..] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Medyczny Samarytanin w Opolu ul. Pużaka 11 moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. poz. 922 z dnia 28.06.2016r. )?.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty przedstawione przez kandydata nieposiadające w/w zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole