O nas

Podstawą pracy Ośrodka są cztery filary, które stanowią bazę dla wielokierunkowych działań:
1. Onkologia
2. Medycyna Paliatywna
3. Fizjoterapia Onkologiczna
4. Opieka Długoterminowa
Piątym, najnowszym filarem, który jest w fazie wprowadzania, jest chemioterapia naturalna. Stanowi uzupełnienie głównych leczeń onkologicznych, które często niesłusznie nie budzą u pacjentów zaufania.

ONKOLOGIA
Celem działalności zespołu w dziedzinie onkologii jest:
? szybka diagnostyka onkologiczna (wynik histopatologiczny otrzymuje się w ciągu 3-7 dni)
? konsultacje pacjentów onkologicznych i prowadzenie ich na różnych etapach rozwoju choroby nowotworowej
? ambulatoryjne zabiegi chirurgii onkologicznej
? badania obrazowe (USG, TK, MR, PET)
? leczenie pacjentów chemioterapią i immunoterapią wykraczającymi poza ramy standardów NFZ.
Ważna informacja: część usług onkologicznych wykonywana jest w trybie komercyjnym, a koszty pozostałych pokrywa NFZ.

MEDYCYNA PALIATYWNA
Na Medycynę Paliatywną składają się trzy podstawowe działy:
1) Oddział Medycyny Paliatywnej
2) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
3) Poradnia Medycyny Paliatywnej

Minister Zdrowia przyznał OM ?SAMARYTANIN? akredytację na prowadzenie specjalizacji w Medycynie Paliatywnej. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny ośrodek w województwie opolskim, który prowadzi taką działalność. Oprócz tego, prowadzi szkolenie pielęgniarek, pielęgniarzy i opiekunów medycznych w ramach praktyk studenckich (współpracuje m.in. z Wyższą Szkołą Medyczną oraz Politechniką Opolską).
Ośrodek z dużą frekwencją uczestniczy w ogólnopolskich akcjach dotyczących onkologii i medycyny paliatywnej (?Rak idzie wspak?, ?Hospicjum to też życie?, ?Walka z bólem?, etc.).
Bardzo ważną częścią skomplikowanego procesu prowadzenia pacjentów onkologicznych w różnych stadiach zaawansowania choroby jest fizjoterapia. Ta dziedzina, do niedawna często pomijana, stanowi bardzo ważny punkt w dobrym prowadzeniu pacjentów i, przede wszystkim, w dbałości o jakość ich życia. Opieka fizjoterapeutyczna jest dostępna zarówno w budynku OM ?SAMARYTANIN?, jak i w domach pacjentów.

FIZJOTERAPIA
Fizjoterapia składa się z trzech działów. Pierwszym jest niezależny Oddział Dziennej Rehabilitacji, który jest przeznaczony nie tylko dla pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi. Usługi Oddziału są świadczone w ramach NFZ.
Drugim działem jest poradnia fizjoterapii, w której usługi są realizowane w trybie komercyjnym. Do trzeciego działu zalicza się wykonywanie ortez ?Neuropedix??. Jest to jedna z najnowocześniejszych i efektywnych metod profilaktyczno- leczniczych. Ośrodek oferuje diagnostykę i indywidualny dobór ortezy, które wykonywane są w trakcie wizyty u fizjoterapeuty.
Fizjoterapia i rehabilitacja oferowane są w ramach Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Opieka długoterminowa jest przeznaczona dla pacjentów niekwalifikujących się do opieki paliatywnej. W całości podlega refundacji przez NFZ. Podstawą opieki jest troska pielęgniarska. Do opieki kwalifikowani są pacjenci według skali wydolności Barthel. Szczegóły znajdują się w zakładce USŁUGI MEDYCZNE- OPIEKA PALIATYWNA I DŁUGOTERMINOWA- PIELĘGNIARSKA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA.
Od pewnego czasu zainteresowaniem pacjentów cieszy się chemioterapia naturalna, która może, a właściwie powinna stanowić uzupełnienie leczenia onkologicznego polegającego na suplementacji pierwiastków, witamin, etc. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i prawidłowych procesów biochemicznych w komórce ludzkiej.

Informacje, które nie widnieją na stronie, uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 604 606 584; 77 400 38 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 oraz na ulotce OM ?SAMARYTANIN?.

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole