Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

 

Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP WINDY SZPITALNEJ 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 25.10.2018 godzina 15:00

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole