Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP WINDY SZPITALNEJ 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 25.10.2018 godzina 15:00

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 16.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.1

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.2

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 27.11.2018r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Odpowiedź na zapytania wykonawców_winda_23.11.2018

Wzór umowy_winda_zmiany 23.11.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1149766

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi”

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 28.11.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Unieważnienie postępowania_winda

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1152525#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1152525

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał.nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_winda szpitalna

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy dostawy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 07.01.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152525

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1152525

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_winda szpitalna

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162569#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162569

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_łóżka szpitalne,materace

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_łóżka szpitalne, materace

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_łóżka szpitalne i materace

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_łóżka szpitalne i materace

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_łóżka szpitalne, materace_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_łóżka szpitalne_materace_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 22.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162569

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162569

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_łóżka szpitalne,materace

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162623#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162623

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_szafki przyłóżkowe

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 12.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 20.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162623

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162623

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_szafki przyłóżkowe dla pacjentów

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.03.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1173438#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1173438

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafy dla pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawcow_szafy dla pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafy dla pacjentów

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Umowa_szafy dla pacjentów

Termin składania ofert: 25.03.2019r. do godz. 9.00

 

 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole