Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

Postępowania konkursowe 10.1.1 Usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP WINDY SZPITALNEJ 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 25.10.2018 godzina 15:00

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 16.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.1

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.2

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 27.11.2018r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Odpowiedź na zapytania wykonawców_winda_23.11.2018

Wzór umowy_winda_zmiany 23.11.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1149766

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi”

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 28.11.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Unieważnienie postępowania_winda

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1152525#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1152525

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał.nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_winda szpitalna

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy dostawy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 07.01.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152525

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1152525

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_winda szpitalna

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162569#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162569

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_łóżka szpitalne,materace

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_łóżka szpitalne, materace

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_łóżka szpitalne i materace

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_łóżka szpitalne i materace

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_łóżka szpitalne, materace_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_łóżka szpitalne_materace_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 22.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162569

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162569

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_łóżka szpitalne,materace

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162623#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162623

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_szafki przyłóżkowe

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 12.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 20.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162623

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162623

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_szafki przyłóżkowe dla pacjentów

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.03.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1173438#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1173438

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafy dla pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawcow_szafy dla pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafy dla pacjentów

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Umowa_szafy dla pacjentów

Termin składania ofert: 25.03.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_szafy dla pacjentów_19.03.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1173438

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 09.04.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173438

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1173438

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_szafy dla pacjentów

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 25.03.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1175361#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1175361

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówki medyczne

Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_lodówki medyczne

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówki medyczne

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lodówki medyczne

Termin składania ofert: 03.04.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_lodówki medyczne_27.03.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1175361

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 16.04.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175361

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1175361

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_lodówka medyczna

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 09.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178529#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178529

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_myjnia dezynfektor

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_myjnia-dezynfektor

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_myjnia-dezynfektor

Wzór umowy_myjnia-dezynfektor

Termin składania ofert: 18.04.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_myjnia-dezynfektor_11.04.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1178529

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_myjnia dezynfektor_15.04.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1178529

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 14.05.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178529

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1178529

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_myjnia_dezynfektor

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178972#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178972

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Termin składania ofert: 24.04.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.04.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178972

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1178972

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_zmywarka z wyparzarką, lodówka

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178993#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178993

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 24.04.2019r. do godz. 10.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.04.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178993

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1178993

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1182439#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1182439

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 13.05.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 22.05.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182439

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1182439

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/11782456#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1182456

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką

Termin składania ofert: 13.05.2019r. do godz. 10.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 21.05.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182456

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1182456

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_zmywarka z wyparzarką,lodówka

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186335#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186335

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką_III

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką_III Z

ał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką_III

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką_III

Termin składania ofert: 31.05.2019r. do godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 13.06.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186335

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1186335

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_zmywarka z wyparzarką

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186337#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186337

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 3_Wzór umowy_lodówka dla pacjentów_III

Termin składania ofert: 31.05.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 04.06.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186337

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1186337

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_lodówka

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 23.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186556#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186556

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 05.06.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 06.06.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186556

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1186556

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 28.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1187349#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1187349

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_koncentratory tlenu

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_koncentratory tlenu

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_koncentratory tlenu

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_koncentratory tlenu.

Termin składania ofert: 07.06.2019r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 13.06.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187349

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1187349

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_koncentratory tlenu

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1187457#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1187457

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_urządzenie do pionizacji

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Termin składania ofert: 07.06.2019r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_urządzenie do pionizacji, podnośnik chorych_03.06.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1187457

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych_05.06.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1187457

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.06.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187457

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1187457

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_podnośnik chorych,urządzenie do pionizacji

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 06.06.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1189099#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1189099

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy

Termin składania ofert: 17.06.2019r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 10.07.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189099

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1189099

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195384#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1195384

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_urządzenie do pionizacji,podnosnik chorych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_urządzenie do pionizacji,podnosnik chorych

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_urządzenie do pionizacji,podnosnik chorych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_urtządzenie do pionizacji,podnosnik chorych

Termin składania ofert: 25.07.2019r. do godz. 8.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urzadzenie do pionizacji,podnosnik chorych_18.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urzadzenie do pionizacji,podnosnik chorych_19.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnosnik chorych_22.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 30.07.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195384

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1195384

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_urządzenie do pionizacji,podnosnik chorych

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195395#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1195395

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do EKG

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 25.07.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_18.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195395

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.07.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195395

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1195395

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do EKG

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 30.08.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1203609#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1203609

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przdmiotu zamówienia_aparat do EKG

Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 10.09.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_04.09.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1203609

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.09.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203609

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1203609

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do EKG

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 27.09.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1208720#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1208720

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do EKG

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_02.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1208720

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 02.10.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skanerów do żył szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209437#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1209437

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_skanery do żył

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_skanery do żył

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_skanery do żył

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_skanery do żył

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_skanery do żył_04.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209437

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_skanery do żył 08.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209437

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 02.10.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora czynności życiowych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209442#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1209442

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_monitor czynności życiowych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_monitor czynności życiowych

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_monitor czynności życiowych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_monitor czynności życiowych

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 13.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_monitor czynności życiowych_07.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209442

 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole