Postępowania konkursowe 10.1.1 Poradnia Onkologiczna

Postępowania konkursowe 10.1.1 Poradnia Onkologiczna

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 10.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem videodermatoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1159725#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1159725

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_videodermatoskop

Zał. nr 1 do Zapytanie ofertowe_Innstrukcja dla wykonawców_videodermatoskop

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_videodermatoskop

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_videodermatoskop

Termin składania ofert: 18.01.2019r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_videodermatoskop

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy po zmianach_videodermatoskop

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159725

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_videodermatoskop_II

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159725

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 10.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1159748#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1159748

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_system chłodzenia skóry głowy

Termin składania ofert: 22.01.2019r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_system chłodzenia skóry głowy

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159748

INFORMACJA

o dialogu technicznym na zakup systemu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz hipertermii śródtkankowej w skojarzeniu z brachyterapią

Termin przyjmowania zgłoszeń : 21.01.2019r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Informacja o dialogu technicznym__system do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz śródtkankowej z brachyterapią

 

INFORMACJA

o dialogu technicznym na zakup systemu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej

Termin przyjmowania zgłoszeń : 21.01.2019r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Informacja o dialogu technicznym_system do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej

 

 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole