Projekty UE

 

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna

Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Tytuł Projektu „Mobilna opieka nad Osobami Starszymi”

Całkowita wartość Projektu: 1 964 631,30 zł

Dofinansowanie w kwocie 1 856 576,58 zł, co stanowi 94,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 1 669 936,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 186 639,98 zł, co stanowi 9,5% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny w kwocie 108 054,72 zł, co stanowi 5,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Program zakłada wsparcie osób starszych, niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cel realizacji Projektu:

 1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta i w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” – w zakresie kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej.
 2. Umożliwienie przywrócenia samodzielności bio-psycho-społecznej osobom niesamodzielnym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zaspakajanie potrzeb i podejście do pacjenta oraz opiekunów w sposób holistyczny.
 3. Umożliwienie przywrócenia sprawnego funkcjonowania przemian demograficzno-społecznych związanych ze starzeniem się ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie wzrostu aktywności fizycznej osób w starszych grupach wiekowych, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 58 roku życia).
 4. Promowanie przywracania aktywności fizycznej, włączenia społecznego, przeciwdziałania zagrożeniu ubóstwem.
 5. Nauka członków rodzin opieki holistycznej nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu:

 1. Integracyjna opieka nad osobami objętymi Projektem.
 2. Zapewnienie niezbędnego transportu medycznego z miejsca zamieszkania do Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” celem wykonania usług z zakresu zabiegów hipertermii.
 3. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi zdrowotne – szkolenia ujmujące aspekty  medyczne, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.
 4. Stworzenie wypożyczalnii sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, nebulizatory, elektryczne łóżka medyczne, balkoniki, kule inwalidzkie).
 5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych i/lub prawnych osób objętych Projektem.

W ramach Projektu oferowane będą dwie innowacyjne metody:

 • NEUROPEDIX – metoda polegająca na doborze odpowiednio wyprofilowanych wkładek do obuwia, pozwalających ograniczyć wady postawy i umożliwić prawidłowy chód pacjentom.
 • HIPERTERMIA – metoda leczenia polegająca na stosowaniu wysokiej temperatury dobranej do rodzaju schorzeń (np. nadciśnienie tętnicze, nadmierne napięcie mięśni, zapalenie stawów, chroniczne bóle pleców, schorzenia reumatyczne, migrena, chroniczny katar alergiczny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, syndrom depresji sezonowej, nowotwory, schorzenia medycyny paliatywnej, inne).

W związku z tym pragniemy zaprosić do udziału osoby:

– po 58 roku życia mieszczących się w klasyfikacji wg skali Barthel między 0 a 80 pkt,

– bezrobotne lub na emeryturze,

– niesamodzielne.

Oferujemy m.in. wizyty pielęgniarki lub fizjoterapeuty w domu pacjenta, wypożyczanie sprzętu medycznego, dobranie ortez i leczenie hipertermią. Na pierwszej wizycie lekarz kwalifikuje pacjenta do opieki domowej. Forma zakresu opieki zostanie indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta.

Chętnych prosimy zgłaszać się do rejestracji:

(77) 400 38 12

604 606 584

 

Ośrodek Medyczny „Samarytanin”

45-272 Opole, ul. Pużaka 11

e- mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP HIPERTERMII CAŁEGO CIAŁA PONIŻEJ W PLIKACH DO POBRANIA

 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 30.05.2018 godzina 15:00

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

ANNOUNCEMENT OF A TECHNICAL DIALOGUE – INFORMACJA O DIALOGU TECHINICZNYM WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

EINE INFORMATION ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON EINEM TECHNISCHEN DIALOG – INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA NIEMIECKOJĘZYCZNA

REGULAMIN OM SAMARYTANIN – DO KONKURSU OFERT

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 13.06.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załączniki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PRZETARGU PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY

 

Termin składania ofert: 21.06.2018

Zapraszamy do składania ofert

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Informujemy również, że w dniu 20.06.2018 zmianie uległ termin składania ofert z dnia 21.06.2018 na 26.06.2018 oraz zmieniono  Załącznik nr 3 zapytania ofertowego – wzór umowy – zmiany 20.06.2018 .

Wszelkie zmiany dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1118265

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi w ramach realizacji Projektu pn. „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 20.07.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja wyborze oferty_Hipertermia

 

 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole