Projekty UE

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach:

Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna

Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

pt. „Mobilna Opieka nad Osobami Starszymi”

 

W związku z tym pragniemy zaprosić do udziału osoby:

– po 58 roku życia,

– bezrobotne lub na emeryturze,

– niesamodzielne.

Oferujemy m.in. wizyty pielęgniarki lub fizjoterapeuty w domu pacjenta, wypożyczanie sprzętu medycznego, dobranie ortez i leczenie hipertermią. Na pierwszej wizycie lekarz kwalifikuje pacjenta do opieki.

Całkowita wartość projektu: 1 964 631,30 zł

Wysokość dofinansowania: 1 856 576,58 zł

 

Chętnych prosimy zgłaszać się do rejestracji:

(77) 400 38 12

604 606 584

 

Ośrodek Medyczny „Samarytanin”

45-272 Opole, ul. Pużaka 11

e- mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl

 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole