EINE INFORMATION ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON EINEM TECHNISCHEN DIALOG – INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA NIEMIECKOJĘZYCZNA

EINE INFORMATION ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON EINEM TECHNISCHEN DIALOG - INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA NIEMIECKOJĘZYCZNA

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole