Usługi medyczne

Opieka Paliatywna i Długoterminowa

Poradnia medycyny paliatywnej:

  • ambulatoryjna opieka nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem w trakcie leczenia onkologicznego oraz pacjentami zdyskwalifikowanymi przez onkologów z leczenia przyczynowego,

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej:

Sprawowanie opieki nad chorymi przez interdyscyplinarny zespół wyjazdowy, przeszkolony i profesjonalnie przygotowany do sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej,

  • prowadzenie chorych z przewlekłą chorobą nowotworową,
  • paliatywne leczenie onkologiczne,
  • zapobieganie występowaniu dolegliwości bólowych i odleżyn,
  • poradnia leczenia bólu,
  • wizyty pielęgniarek i lekarzy w domu chorego,
  • wspieranie rodziny chorego, uczenie zasad pielęgnacji i podawania leków.

Oddział Medycyny Paliatywnej:

  • Całościowa opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, działające w Ośrodku Medycznym SAMARYTANIN w Opolu, ul. Kazimierza Pużaka 11.

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole