Usługi medyczne

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

OBJĘCIE OPIEKĄ
Podstawą do objęcia opieką jest:

  • otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • otrzymanie wypełnionej przez lekarza skali Barthel, w której ocena punktowa mieści się w przedziale 0- 40 pkt.

ZGŁOSZENIE PACJENTA DO OPIEKI
Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku braku miejsc, pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce. O kolejności decyduje zgłoszenie pacjenta i dostarczenie skierowania.

PRZYJĘCIE PACJENTA DO OPIEKI- PIERWSZA WIZYTA
Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub jego opiekunem i rodziną termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje się oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, z którymi zapoznaje rodzinę.

KOLEJNE WIZYTY PIELĘGNIARKI
Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Pacjent potwierdza ich wykonanie, za każdym razem składając podpis w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania danej czynności. W przypadku, kiedy pacjent nie może złożyć podpisu, opiekun lub osoba upoważniona przez pacjenta podpisują kartę.

WAŻNE INFORMACJE

  • pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
  • pielęgniarka jest dostępna w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach
  • wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż cztery razy w tygodniu
  • pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001480

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole