Usługi medyczne

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej (hospicjum domowe)

OPIS OGÓLNY
Głównym zadaniem Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej jest wszechstronna opieka nad pacjentami zmagającymi się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą. ZDOP OM „SAMARYTANIN” udziela pomocy chorym, którzy znajdują się w stanie terminalnym, udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej pacjentom we wcześniejszych etapach choroby, również w trakcie leczenia onkologicznego. Opieka realizowana jest w oparciu o podstawowe zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej: poszanowanie autonomii (wolności wyboru) i godności osobistej oraz dążenie do poprawy jakości życia. Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. OM „SAMARYTANIN” dokłada wszelkich starań, aby pacjent i jego rodzina znaleźli odpowiednią pomoc.

OPIS I PRZEBIEG OPIEKI

 • Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami medycznymi z wykorzystaniem metod diagnostyczno- terapeutycznych
 • Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie)
 • Lekarz odwiedza chorego zazwyczaj raz na dwa tygodnie, pielęgniarki minimum dwa razy w tygodniu.
 • W razie potrzeb frekwencja wizyt może zostać zwiększona.

WAŻNE INFORMACJE

 • Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę
 • Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków
 • Świadczenia realizowane są w oparciu o współpracę z lekarzem POZ.

JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ OSOBY DOROSŁE

 • Nowotwory (kod ICD10 od C00 do D48)
 • Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV (B20- B24)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10- G13)
 • Kardiomiopatia (I42- I43)
 • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)

Pacjenta można zgłosić osobiście w Ośrodku Medycznym ?SAMARYTANIN?.

WARUNKI OBJĘCIA PACJENTA ŚWIADCZENIEM

 • Rozpoznanie choroby
 • Skierowanie do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowego)
 • Ubezpieczenie

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI PACJENTA (należy mieć ze sobą w momencie zgłaszania pacjenta)

 • Skierowanie do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej
 • Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie
 • Dokument tożsamości z numerem PESEL (do okazania)

KOSZTY OPIEKI PALIATYWNEJ

 • opieka paliatywna jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny
 • całkowite koszty opieki pokrywa NFZ.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001347

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole