Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Medyczny ?SAMARYTANIN?, obok wyspecjalizowanej opieki onkologicznej i paliatywnej, ma do zaoferowania również rehabilitację w ramach oddziału dziennego.
Fizjoterapia opiera się na kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu z uwzględnieniem wskazań medycznych. Oddział Dzienny Rehabilitacji zapewnia pacjentowi komfortowe warunki ćwiczeń dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi rehabilitacyjnemu oraz kompetentnemu zespołowi fizjoterapeutów. W Ośrodku wykorzystywany jest najwyższej jakości sprzęt do fizykoterapii renomowanych firm, takich jak: EiE, Astar, Pem oraz profesjonalne urządzenia do kinezyterapii firmy Habys, Theraband, Togu.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ
Aby zapewnić pacjentowi wszechstronną opiekę rehabilitacyjną, plan usprawniania ustalany jest podczas wizyty kwalifikacyjnej wraz z lekarzem i fizjoterapeutą, na której szczegółowo oceniany jest stan zdrowia pacjenta, oraz wszystkie wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU
Aby zostać przyjętym na Oddział Rehabilitacji Dziennej, pacjent musi dostarczyć odpowiednie skierowanie do OM ?SAMARYTANIN?. Na skierowaniu musi znajdować się :
? adnotacja ?oddział rehabilitacji dziennej?
? data
? pieczątka poradni, z której pochodzi skierowanie
? pieczątka lekarza
? rozpoznanie ICD10 (odpowiednie dla ORDz)
? dane pacjenta (imię nazwisko, adres, pesel)

Po dostarczeniu skierowania pacjent zostaje zapisany na listę oczekujących.
Następnie kierowany jest na wizytę do lekarza specjalisty rehabilitacji, który bada pacjenta, przeprowadza wywiad i na podstawie zebranych informacji rozpisuje indywidualnie dobrane zabiegi. Następnie pacjent konsultuje się z fizjoterapeutą i zostaje przyjęty na Oddział Rehabilitacji Dziennej.

CZAS TRWANIA REHABILITACJI
Rehabilitacja na oddziale trwa minimum 3 tygodnie. Postępy rehabilitacji oceniane są podczas cotygodniowej konsultacji lekarskiej.

W RAMACH ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ LECZY SIĘ M.IN.:
? zespoły bólowe kręgosłupa, także te pochodzenia nerwowego, np. rwa kulszowa
? zespoły przeciążeniowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych
? zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych,
? niestabilność w obrębie stawów skokowo-goleniowych
? uszkodzenia ścięgna Achillesa,
? uszkodzenia i przeciążenia w obrębie stawu nadgarstkowego
? entezopatie (choroby przyczepów ścięgnistych mięśni)
? stany pourazowe narządu ruchu np. urazy skrętne, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien
? rehabilitacja pooperacyjna: stany po operacji kręgosłupa, wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego bądź biodrowego; stany po artroskopii, rekonstrukcji więzadeł, mastektomii
? rehabilitacja po uszkodzeniach nerwów obwodowych np. zespołu cieśni nadgarstka, po porażeniu nerwu twarzowego; polineuropatia
? rehabilitacja po udarach mózgu
? stany napięciowe mięśni.

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole