AKREDYTACJA MINISTERSTWA ZDROWIA
Strona

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” jest jednostką akredytowaną w województwie opolskim do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych lekarzy z zakresu Medycyny paliatywnej. Dysponuje 3 miejscami szkoleniowymi do 30.04.2022 … Czytaj więcej

LECZENIE ONKOLOGICZNE
Strona

Tekst DEMO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt … Czytaj więcej

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
Strona

Tekst DEMO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt … Czytaj więcej

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA
Strona

Tekst DEMO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt … Czytaj więcej

MEDYCYNA PALIATYWNA
Strona

PRIORYTETY ODDZIAŁU Walka z bólem Edukacja rodziny (opieka nad najbliższym, pokonanie fałszywego wstydu*, akceptacja trudnej sytuacji zdrowotnej)Leczenie paliatywne pacjenta* Pod tym pojęciem rozumie się pokonanie wstydu … Czytaj więcej

Prawa i Obowiązki Pacjenta
Strona

Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:1) opiekun faktyczny – osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia … Czytaj więcej

1 3 4 5 6 7 8 9 11
Skip to content