MEDYCYNA PALIATYWNA
Strona

PRIORYTETY ODDZIAŁU Walka z bólem Edukacja rodziny (opieka nad najbliższym, pokonanie fałszywego wstydu*, akceptacja trudnej sytuacji zdrowotnej)Leczenie paliatywne pacjenta* Pod tym pojęciem rozumie się pokonanie wstydu … Czytaj więcej

Prawa i Obowiązki Pacjenta
Strona

Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:1) opiekun faktyczny – osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia … Czytaj więcej

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Skip to content