Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” jest jednostką akredytowaną w województwie opolskim do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych lekarzy z zakresu Medycyny paliatywnej.

Dysponuje 3 miejscami szkoleniowymi do 30.04.2022 roku.

Program specjalizacji w zakresie Medycyny paliatywnej znajduje się na stronie: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, pod adresem:
https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0750-program-1.pdf

Do chwili obecnej specjalizację z zakresu Medycyny paliatywnej, realizowaną w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” od 2013 roku, uzyskało pięciu lekarzy.