Głównym zadaniem Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej jest wszechstronna opieka nad pacjentami zmagającymi się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą. ZDOP Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” udziela pomocy chorym, którzy znajdują się w stanie terminalnym, udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej pacjentom we wcześniejszych etapach choroby, również w trakcie leczenia onkologicznego.
Opieka realizowana jest w oparciu o podstawowe zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej: poszanowanie autonomii (wolności wyboru) i godności osobistej oraz dążenie do poprawy jakości życia.
Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” dokłada wszelkich starań, aby pacjent i jego rodzina znaleźli odpowiednią pomoc.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

OPIS I PRZEBIEG OPIEKI

 • Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami medycznymi z wykorzystaniem aktualnie dostępnych metod diagnostyczno- terapeutycznych
 • Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie)
 • Lekarz odwiedza chorego zazwyczaj raz na dwa tygodnie (2 razy w miesiącu), pielęgniarki minimum dwa razy w tygodniu.
 • W razie potrzeb frekwencja wizyt może zostać zwiększona. W razie potrzeb pacjenta ilość porad lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich jest większa
 • Liczba wizyt psychologa i fizjoterapeuty jest indywidualna dla każdego pacjenta. Ustalana jest po wstępnym rozeznaniu jego stanu.

WAŻNE INFORMACJE

 • Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę
 • Pielęgniarki wykonują usługi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków
 • Świadczenia realizowane są głównie w oparciu o współpracę z lekarzem POZ/rodzinnym
 • Istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu wspomagającego (tj.: chodzik, balkonik, kule, materac p.odleżynowy, łóżko, koncentrator tlenu, ssak elektryczny, inhalator).

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

W przypadku osób dorosłych:

 • B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • C00-D48 Nowotwory
 • G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • G35 Stwardnienie rozsiane
 • I42-I43 Kardiomiopatia
 • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L89 Owrzodzenie odleżynowe

WARUNKI OBJĘCIA PACJENTA ŚWIADCZENIEM

 • Rozpoznanie choroby
 • Skierowanie do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowego) oraz Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej
 • Umówienie się na wizytę kwalifikującą w ośrodku (poradnia medycyny paliatywnej) pod nr telefonu 77 400 3812 wew 24 lub osobiście

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI PACJENTA (należy mieć ze sobą w momencie zgłaszania pacjenta)

 • Skierowanie do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej
 • Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej
 • Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie
 • Dokument tożsamości z numerem PESEL (do okazania)
 • Załączniki do pobrania (wywiad chorobowy, upoważnienie, prośba, oświadczenie, rodo)

KOSZTY OPIEKI PALIATYWNEJ

 • opieka paliatywna jest bezpłatna dla chorego posiadającego podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (ZUS/KRUS) i jego rodziny
 • gwarantowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, koszty opieki pokrywa NFZ.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001347 z późniejszymi zmianami.