Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Św. Augustyn

Naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości świadczeń medycznych. Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” działa na rynku ochrony zdrowia, a świadcząc usługi medyczne pracuje w Systemie Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Przyjęty system zarządzania jakością jest ukierunkowany na pacjenta poprzez zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej oraz zobowiązanie do spełnienia mających zastosowań wymagań, zaangażowanie personelu oraz ciągłe doskonalenie w dążeniu do zapewnienia i utrzymania jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest: zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, standardami i oczekiwaniami pacjentów w obszarze diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji.