Informacje ogólne
page

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020: Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Tytuł Projektu „Mobilna … Czytaj więcej

Postępowania konkursowe – medycyna paliatywna
page

Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu Archiwum (2018 – 2020 rok)

404
page

Upss… chyba coś nie tak. Nie ma tej strony. Ale zawsze możesz wejść na stronę główna.

1 2 3 4 8
Skip to content