W Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” możesz otrzymać e-receptę

E-recepta to nic innego, jak elektroniczny odpowiednik wersji papierowej recepty.

Jak funkcjonuje e-recepta?

Etap I

Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje elektroniczną receptę. Elektroniczny zapis recepty za pośrednictwem informatycznej platformy zostaje przekazywany od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do instytucji, która refunduje dany lek, czyli do NFZ-tu.

Etap II

Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk informujący o e-recepcie, na którym znajdują się:

  • kod kreskowy,
  • 4-cyfrowy kod odbioru,
  • imię, nazwisko pacjenta,
  • imię, nazwisko lekarza zlecającego lek,
  • nazwa leku oraz jego dawkowanie,

lub smsa z kodem.

Etap III

Po udaniu się do apteki, pacjent przekazuje farmaceucie do zeskanowania kod kreskowy z wydruku z gabinetu lekarskiego. Informacje o e-recepcie przesłane smsem będą wymagały podania farmaceucie 4-cyfrowego kodu odbioru z wiadomości sms oraz nr PESEL pacjenta, któremu został zlecony lek.

Zalety e-recepty:

  • mniejsze prawdopodobieństwo wydania pacjentowi nieprawidłowego leku,
  • wystawienie e-recepty bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim,
  • przepisane leki mogą być realizowane w różnych aptekach,
  • większe bezpieczeństwo terapii dzięki dostępowi do historii wystawionych e-recept,
  • czytelne informacje o dawkowaniu leku, które są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak długo ważna jest e-recepta?

Zmiana sposobu wystawiania recept wiąże się również ze zmianą czasu ich obowiązywania. Dotychczas recepty w tradycyjnej, papierowej formie były ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Zgodnie z nowymi przepisami, jej elektroniczna forma jest ważna nawet przez 365 dni, z zastrzeżeniem kilku wyjątków.

W myśl obowiązujących przepisów, pacjenci najszybciej powinni udać się do apteki po antybiotyki. W tym przypadku, e-recepta traci ważność już po upływie 7 dni od daty wystawienia.
Kolejnym wyjątkiem są leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków. Na te leki, e-recepta będzie ważna przez 30 dni.

Z kolei pacjenci chcący zakupić preparaty immunologiczne, musza pamiętać, że ich e-recepta będzie ważna przez 120 dni. Dotyczy to w głównej mierze preparatów wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta.

W przypadku pozostałych leków, elektroniczne recepty mogą być ważne nawet przez 365 dni od daty jej wystawienia lub podanej daty realizacji. Pamiętajmy, że te daty mogą się od siebie różnić i w praktyce oznaczają coś innego.