MISJA:
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Św. Augustyn

Nasza misją jest zapewnienie najwyższej jakości świadczeń medycznych.

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN działa na rynku ochrony zdrowia, a świadcząc usługi medyczne pracuje w Systemie Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015.

Przyjęty system zarządzania jakości jest ukierunkowany na pacjenta poprzez zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej , oraz zobowiązanie Właściciela do spełnienia mających zastosowań wymagań, zaangażowanie personelu oraz ciągłe doskonalenie w dążeniu do zapewnienia i utrzymania Jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest:

Zapewnienie opiekli medycznej na jak wyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, standardami i oczekiwaniami pacjentów w obszarze diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji.

Z nadrzędnego celu wynikają cele stawiane poszczególnym jednostkom organizacyjnym i osobom. Wszyscy pracownicy znajdą i realizują wyznaczone cele:

  1. Rozszerzenie zakresu usług medycznych
  2. Doskonalenie świadczonych usług medycznych
  3. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
  4. ustawiczne szkolenie personelu
  5. zwiększenie rozpoznawalności Ośrodka Medycznego SAMARYTANIN w branży
  6. Wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia i wykonywania zabiegów
  7. Budowanie silnej marki na rynku krajowym

Zobowiązuje się do stworzenia odpowiednich warunków pacy i zapewnienia środków finansowych na utrzymanie, spełnienie mających zastosowanie wymagań, doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz deklaruję swój osobisty nadzór na realizacją niniejszej Polityki Jakości.

Właściciel – lek. med. Cezary Juda

Opole, 7 maj 2018r