W ramach usługi medycznej realizowane są:

  • ocena przełyku
  • żołądka i dwunastnicy
  • pobieranie wycinków
  • usuwanie drobnych zmian

Na czym polega gastroskopia?
Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka i dwunastnicy za pomocą gastroskopu. Gastroskop jest urządzeniem o grubości mniej więcej serdecznego palca, wewnątrz którego przebiegają światłowody, które umożliwiają oglądanie przewodu pokarmowego. Ponadto mieści on tzw. kanał roboczy, przez który w zależności od potrzeb wdmuchuje się powietrze, aby rozdmuchać ściany żołądka lub wpuszcza wodę w celu spłukania zanieczyszczeń. Kanał ten służy również do wprowadzania narzędzi w celu pobrania wycinków lub usunięcia zmian chorobowych bez potrzeby zabiegu operacyjnego.

Dezynfekcja
Przed każdym badaniem gastroskop podlega starannej dezynfekcji w celu usunięcia wszelkich zarazków – wirusów, bakterii i pasożytów. Proces ten polega na mechanicznym oczyszczeniu zewnętrznych i wewnętrznych części gastroskopu a następnie na zanurzeniu go w roztworze środka dezynfekującego na odpowiedni czas. Dezynfekcja odbywa się w specjalnym urządzeniu, które automatycznie kontroluje wszystkie parametry, aby zapewnić całkowite usunięcie zarazków. Narzędzia używane w trakcie gastroskopii (np. kleszczyki do pobierania tkanek) podlegają sterylizacji. Działania te usuwają praktycznie wszystkie zarazki, łącznie z wirusami zapalenia wątroby i HIV. Ocenia się, że ryzyko jakiegokolwiek zakażenia w trakcie gastroskopii wynosi 1:50.000.

Wskazania
Gastroskopia jest wskazana w przypadku podejrzenia chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy – szczególnie w razie dolegliwości takich jak zgaga, trudności w połykaniu pokarmów i płynów, bóle w nadbrzuszu, bóle w klatce piersiowej po wykluczeniu przyczyn kardiologicznych, nudności, uczucie wczesnej sytości, anemia o niewyjaśnionej przyczynie. Inne wskazania obejmują tzw. gastroskopię interwencyjną w celu zahamowania krwawienia z wrzodu lub z żylaków przełyku albo usunięcia zmian grożących krwawieniem w przyszłości. Często wykonuje się gastroskopię, jako badanie towarzyszące kolonoskopii, aby za jednym razem zbadać cały dostępny badaniu przewód pokarmowy.

Przeciwwskazania
Gastroskopia jest bezwzględnie przeciwwskazana u pacjentów, którzy nie są w stanie współpracować w trakcie badania, gdyż w tych warunkach mogłoby dojść do urazu pacjenta oraz do uszkodzenia gastroskopu, który jest bardzo drogim urządzeniem. W takich sytuacjach wyjściem może być gastroskopia w znieczuleniu ogólnym. Innym bezwzględnym przeciwwskazaniem jest brak świadomej zgody pacjenta – żaden lekarz nie ma prawa wykonać badania, jeśli badany nie wyraził na nie zgody. Dlatego też bardzo ważne jest, aby Pani/Pan przeczytała/przeczytał ten formularz i podpisała/podpisał go przed badaniem.

Pozostałe przeciwwskazania do gastroskopii obejmują ciężką niewydolność krążenia, duszność oddechową, podejrzenie przedziurawienia żołądka, brak pewności, co tego, czy badany jest na czczo.

Przygotowanie i przebieg badania
Przed badaniem pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przez minimum 6 godzin. Najlepiej jest w dniu poprzedzającym badanie zjeść lekką kolację ok. godziny 18 a potem wstrzymać się od przyjmowania pokarmów i płynów do czasu badania. Dotyczy to również leków – te będzie można przyjąć po ok. godzinie od zakończenia badania.
Gastroskopia jest badaniem niebolesnym i krótkim (5 minut), ale niestety jest nieprzyjemna. Przed badaniem znieczula się gardło roztworem środka znieczulającego (niestety ma bardzo gorzki smak), wkłada się ustnik między zęby, by zapobiec przypadkowemu przegryzieniu gastroskopu w trakcie badania a następnie pacjent zostaje ułożony na stole endoskopowym na lewym boku z głową na poduszce.
Lekarz badający poprosi o zrobienie dwóch głębokich wdechów i o spokojne oddychanie przez czas badania. Przez ustnik wprowadza się gastroskop do jamy ustnej i gardła. W tym momencie pacjent zazwyczaj odczuwa pewien dyskomfort, wyrażający się uczuciem dławienia lub duszenia, odruchem wymiotnym lub wyciekaniem śliny. Należy pamiętać, aby skoncentrować się na spokojnym głębokim oddychaniu.
Po wejściu do przełyku opisywane wyżej dolegliwości zmniejszają się. Po obejrzeniu przełyku gastroskop wchodzi do żołądka i wtedy wdmuchuje się do niego powietrze, aby zobaczyć jego ściany. Dla pacjenta oznacza to uczucie rozpierania lub pełności, jak po obfitym posiłku. Nie należy przejmować się odbijaniem, które często występuje w tym czasie – to naturalna reakcja. Następnie gastroskop wsuwa się do dwunastnicy – dla pacjenta oznacza to dodatkowe rozpieranie, które szybko ustępuje.
Po obejrzeniu dwunastnicy gastroskop wycofuje się do żołądka i wtedy następuje ostatni nieprzyjemny moment – w celu obejrzenia górnej części żołądka gastroskop musi być zawinięty, o 180°, co sprawia trochę nieprzyjemności. W razie potrzeby pobrane zostaną wycinki do badania mikroskopowego – jest to zupełnie niebolesne.

Po badaniu
Należy wstrzymać się od przyjmowania płynów i posiłków przez ok. 1 godzinę, gdyż działa jeszcze wtedy znieczulenie, co mogłoby prowadzić do zachłyśnięcia. Jeśli w trakcie badania pobierane były wycinki, należy powstrzymać się od spożywania ciepłych płynów i pokarmów przez cały dzień.