Co to są wyroby medyczne?

Wyroby medyczne to np. protezy, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Czy wyroby medyczne są refundowane?

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Jaki jest okres ważności zlecenia?

Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie do 12 miesięcy
Pacjent od stycznia 2020 r. może otrzymać e-zlecenie.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizujesz zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne?

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne?

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia może potwierdzić:

  • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  • dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić).

Gdzie kupić wyroby medyczne?

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki.