Ambulatoryjna opieka nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem w trakcie leczenia onkologicznego oraz pacjentami zdyskwalifikowanymi przez onkologów z leczenia przyczynowego.

Warunkiem przyjęcia do poradni medycyny paliatywnej jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie ważne jest do momentu jego wykorzystania tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, będący przyczyną wydania skierowania. Raz wystawione skierowanie obowiązuje tak długo, jak lekarz specjalista, prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Kto się kwalifikuje do poradni medycyny paliatywnej?
Konsultacja odbywająca się w warunkach ambulatoryjnych, czyli w ramach poradni medycyny paliatywnej, jest przeznaczona dla pacjentów, których stan ogólny jest stabilny, i którzy mogą przybyć do poradni sami albo ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu w ramach tejże poradni. Są to przeważnie osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową. Chorzy mogą się zgłosić do takiej poradni ze skierowaniem na każdym etapie leczenia onkologicznego.

Pacjenci kwalifikujący się do leczenia to:

  • osoby, które zostały odrzucone z leczenia przyczynowego przez onkologów,
  • osoby, u których ustalono chorobę nowotworową i są w trakcie aktywnego leczenia przeciwnowotworowego (w trakcie lub po radioterapii albo chemioterapii, bądź po zabiegach),
  • osoby, które nie zgodziły się na inne, proponowane leczenie

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać na pierwszą wizytę?

Na pierwszą wizytę w poradni należy ze sobą zabrać przede wszystkim:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (kierująca poradnia, szpital ma kontrakt z NFZ),
  • ksero całej dokumentacji medycznej dotyczącą choroby nowotworowej i chorób towarzyszących, wyniki badań i konsultacji, karty informacyjne ze szpitala,
  • spisane dawki i nazwy wszystkich przyjmowanych obecnie leków