Rosnąca liczba doniesień naukowych wskazuje, że skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych może być wyższa gdy leczenie klasycznymi lekami uzupełni się naturalnymi substancjami roślinnymi o udokumentowanej aktywności biologicznej przeciwko nowotworom.

Stosowanie doustne samych ekstraktów roślinnych wykazuje zwykle niewielki efekt terapeutyczny, jednakże gdy użyte są wraz z klasycznymi lekami możliwe jest uzyskanie efektu synergii, czyli zintensyfikowania efektu terapeutycznego.

Obecnie w przypadku wielu z tych naturalnych substancji prowadzone są na całym świecie badania kliniczne, które pozwalają oceniać ich potencjał leczniczy. W Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN”dostępne są suplementy zawierające wybrane bioaktywne substancje pochodzenia naturalnego dla których udowodniono efekt hamowania wzrostu konkretnych typów nowotworów. Suplementy zostały opracowane tak aby uzyskać jak najwyższą przyswajalność ich biologicznie aktywnych składników a ich mechanizmy działania związane są ze zmniejszaniem oporności komórek nowotworu na klasyczne leki, hamowaniu ważnych dla nowotworów szlaków sygnalizacyjnych oraz wywoływaniem śmierci komórek poprzez stres wolnorodnikowy.

Stosowanie nowoczesnych i spersonalizowanych leków onkologicznych, hipertermii oraz wspomaganie terapii dodatkowymi elementami pozwoliło uzyskać wysoką skuteczność leczenia naszych pacjentów. Z tego powodu Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” jest jednym z niewielu takich miejsc w naszym kraju, w którym stosuje się wielokierunkowe podejście do terapii onkologicznej.