Biopsja tarczycy to procedura diagnostyczna, która polega na pobraniu próbki tkanki z tarczycy w celu oceny jej stanu zdrowia. Jest to zazwyczaj wykonywane w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności nowotworu lub innych poważnych zmian w tarczycy.

W Poradni Onkologicznej SAMARYTANIN w Opolu biopsję wykonujemy w ramach NFZ.

Do wykonania zabiegu wskazane jest zaświadczenie od lekarza kierującego (np. endokrynologa).

Wyniki biopsji mogą dostarczyć istotnych informacji na temat stanu zdrowia tarczycy, w tym obecności nowotworu lub innych patologicznych zmian.

Biopsja tarczycy Opole w ramach NFZ

Z uwagi na deficyt lekarzy patomorfologów oceniających materiał czas oczekiwania na wyniki wydłuża się nawet do 6 tygodni.

Biopsja cienkoigłowa (FNA)
Jest często stosowana do oceny guzków, cyst, czy zmian w tkankach miękkich. Jest szybka, stosunkowo prosta i często wykonywana na zasadzie ambulatoryjnej.

Biopsja gruboigłowa (CNB)
Jest często stosowana w celu pobrania próbki tkanki z guzów lub nieprawidłowych zmian w narządach wewnętrznych, takich jak piersi, tarczyca, wątroba czy nerki, gdzie wymagane jest uzyskanie większej ilości tkanki do dokładniejszej oceny diagnostycznej.

W zależności od charakterystyki zmiany oraz potrzeb diagnostycznych, lekarz może zdecydować, która metoda biopsji będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.