Dr Ioannis Papasotiriou, założyciel Research Genetics Cancer Center (RGCC) z wizytą w naszym ośrodku

Tym razem nasz Ośrodek odwiedził w październiku Dr Ioannis Papasotiriou, założyciel Research Genetics Cancer Center (RGCC), które ma swą siedzibę w Szwajcarii, a laboratoria w krajach takich jak: Niemcy, Grecja czy Indie.

Dr Ioannis Papasotiriou nawiązuje do obecnych trendów medycznych, które stwierdzają, że podstawą efektywnej walki z rakiem jest zastosowanie spersonalizowanej terapii opartej na informacjach zawartych w genach pacjenta.

Szkolenie, które odbyło się dla pracowników, chętnych pacjentów oraz gości, dotyczyło zalet określania chemowrażliwości komórek nowotworowych na stosowane leki i terapie onkologiczne, a w szczególności praktycznej interpretacji wyników badań i wykorzystania bio-markerów w ocenienie zastosowanego planu leczenia, syntezy SOT, kwalifikacji pacjentów, dostępnych celów oraz interpretacji badań kontrolnych.

Dodatkowo Dr Ioannis Papasotiriou wraz z właścicielem Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” – Dr Cezarym Judą, wspólnie konsultowali naszych pacjentów.