PRIORYTETY ODDZIAŁU

Walka z bólem

Edukacja rodziny (opieka nad najbliższym, pokonanie fałszywego wstydu*, akceptacja trudnej sytuacji zdrowotnej)Leczenie paliatywne pacjenta* Pod tym pojęciem rozumie się pokonanie wstydu przed wykonywaniem czynności, które dla chorego i osoby wykonującej je są intymne,ale niezbędne w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej (kąpiel, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, etc.).

Personel Oddziału dokłada wszelkich starań, aby było to miejsce tętniące życiem, w którym każdą wolną chwilę wykorzystuje się, by przeżyć ją godnie, radośnie i spokojnie. Panuje tu poczucie bezpieczeństwa i ciepłe słowo. Bardzo ważny jest uśmiech.Na Oddziale Medycyny Paliatywnej pacjent, poza typową opieką holistyczną, jest objęty opieką onkologiczną. W 90% są to pacjenci z chorobą nowotworową. Czuwa nad nimi zespół wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, opiekunów i przyjaciół. Personel pracuje na Oddziale z sercem, oddaniem i zaangażowaniem.

Najważniejszym celem jest dla niego poprawa jakości życia przy pełnym uszanowaniu jego godności. Personel łączy z pacjentami niezwykły, bardzo bliski kontakt, a atmosfera jest domowa. Pracownicy Oddziału sprawują także opiekę nad rodzinami pacjentów, służą im wsparciem, uczą, jak opiekować się chorym członkiem rodziny.Bardzo mile widziane są zwierzęta pacjentów, ich pupile. Na korytarzu zawieszona jest galeria zdjęciowa- historia naszych pacjentów.Na Oddziale znajduje się również Księga Pamiątkowa, w której pacjenci wraz z rodzinami zapisują pełne sympatii i wzruszających słów podziękowania za opiekę i wsparcie.

ZGŁOSZENIE PACJENTA DO OPIEKI

Pacjent albo jego rodzina zgłaszają się ze skierowaniem do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz z kompletną dokumentacją do OM „SAMARYTANIN”, gdzie następuje kwalifikacja pacjenta przez lekarza specjalistę i wpisanie na listę oczekujących.

WAŻNE INFORMACJE
około dwa dni przed planowanym przyjęciem pacjent jest informowany o dacie i godzinie przyjęcia. Ośrodek dysponuje numerami telefonów transportów medycznych dla wygody pacjenta zaleca się zabranie ze sobą podstawowych środków higieny.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE PODCZAS PRZYJĘCIA
skierowanie (które można wystawić każdy lekarz: POZ, poradnie specjalistyczne, oddziały szpitalne, etc.)
ksero dokumentacji medycznej
lista leków które pacjent przyjmuje

JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ OSOBY DOROSŁE
Nowotwory (kod ICD10 od C00 do D48)
Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (G09)
Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV (B20- B24)
Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10- G13)
Kardiomiopatia (I42- I43)
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
Owrzodzenie odleżynowe (L89)
Stwardnienie rozsiane (G35)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywneji hospicyjnej:http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001347