Od stycznia oferujemy konsultacje podmiotowe

Od stycznia 2022 r.  oferujemy konsultacje podmiotowe (na podstawie dokumentacji medycznej)

Ksero pełnej dokumentacji medycznej można wysłać kurierem / pocztą , na adres Ośrodka Medycznego Samarytanin 45-272 Opole ul. K. Pużaka 11 .

Po przeanalizowaniu dokumentacji  i wyznaczeniu wstępnego planu leczenia przez dr Cezarego Judę zapraszamy na konsultację osobistą w Ośrodku.

Koszt analizy dokumentów i rozpisania planu leczenia wynosi 200 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać podczas rozmowy telefonicznej  – nr telefonu 77 4003812 .