Rektoskopia jest badaniem endoskopowym, które umożliwia ocenę błony śluzowej jelita grubego, a szczególnie odbytnicy i esicy. Wykonuje się ją zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

Badania wykonywane przez endoskopistów posiadających certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.