Zakup i dostawa koszy na zużyte pieluchomajtki

W dniu 11.05.2022r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa koszy na zużyte pieluchomajtki” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018 r.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108090

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2022-1498-108090

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 15.06.2022r. godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa koszy na zużyte pieluchomajtki” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 20.06.2022r. na portalu Baza konkurencyjności opublikowana została informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. :” „Zakup i dostawa koszy na zużyte pieluchomajtki” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108090

W zał. Informacja o wyborze oferty: