Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.09.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla  zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7123

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 2020-1498-7123

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytane ofertowe_aparat do znieczulenia ogólnego

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_aparat do znieczulenia ogólnego

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do znieczulenia ogólnego

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do znieczulenia ogólnego

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_19.10.2020_aparat do znieczulenia

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 2020-1498-7123

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 09.11.2020r. na portalu “Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7123

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2020-1498-7123

Poniżej załącznik do pobrania: