Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

Poprawa efektywności