Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 04.03.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostalo:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.”Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35564

Nr ogłoszenia w „bazie konkurencyjności”: 2021-1498-35564

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 08.04.2021r. do godz. 9.00

W dniu 19.03.2021r. na stronie „Bazy konkurencyjności” ukazały się pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.”Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35564

Nr ogłoszenia w „bazie konkurencyjności”: 2021-1498-35564

Poniżej dokumenty do pobrania:

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

W dniu 22.04.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasada konkurencyjności dla zadania pn.”Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35564

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-1498-35564

Poniżej załącznik do pobrania