Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cystoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 04.03.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności”