Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem komputerów, ksera, drukarek kolorowych

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 12.08.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów  (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1258373#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1258373

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_komputery,ksero,drukarki

Termin składania ofert: 21.08.2020r. godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów  (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 25.08.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów  (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258373

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1258373

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_komputery,ksero,drukarki