Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem komputerów, oprogramowania oraz ksera

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 2) laptopów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 3) ksera wielofunkcyjnego szt. 1 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 12.08.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 2) laptopów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 3) ksera wielofunkcyjnego szt. 1 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1258384#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1258384

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_komputery,laptopy,ksero

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_komputery,laptopy,ksero

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_komputery,laptopy,ksero

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_komputery,laptopy,drukarki

Termin składania ofert: 21.08.2020r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 2) laptopów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 3) ksera wielofunkcyjnego szt. 1 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”w Opolu

W dniu 25.08.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 2) laptopów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 2, 3) ksera wielofunkcyjnego szt. 1 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258384

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1258384

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_komputery,laptopy,ksero