Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi

W dniu 11.05.2022r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108085

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2022-1498-108085

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 14.06.2022r. godz. 9.00

UWAGA

Wpłynęły zapytania od oferentow, które publikujemy wraz z odpowiedziami:

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia: 2022-1498-108085

UWAGA

Wpłynęły zapytania od oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami:

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia publikujemy Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego-Opis przedmiotu zamówienia

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 21.06.2022r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 21.06.2022r. godz. 9.15

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia: 2022-1498-108085

UWAGA

Wpłynęły zapytania od oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami.

Termin skłądania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia: 2022-1498-108085

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 20.07.2022r. na portalu Baza konkurencyjności opublikowana została informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108085

W zał. informacja o wyborze oferty: