Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi

W dniu 30.12.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsłługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86327

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-86327

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin skłładania ofert: 12.01.2022r. do godz. 9.00.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 21.01.2022r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86327

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2021-1498-86327

Poniżej załącznik do pobrania: