Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.11.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80106

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-80106

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 07.12.2021r. do godz. 9.00

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu zostało unieważnione w wyniku braku ofert.