Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi

W dniu 13.12.2021r. na portalu „Baza konkurencyności”opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83684

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-83684

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 22.12.2021r. do godz. 9.00

W zał. pytania o dpowiedzi dot. Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

.Termin składania ofert nie ulega zmianie.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem ściany wodnej bąbelkowej oraz przeszkolenie personelu zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup nezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu zostało unieważnione z powodu braku ofert.