Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

W dniu 25.05.2022r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110555

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2022-1498-110555

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 27.06.2022r. godz. 9.00

UWAGA

Wpłynęły zapytania od oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami:

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia: 2022-1498-110555.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostwa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi” w ramach projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 29.06.2022r. na portalu Baza konkurencyjności opublikowana została i nformacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110555

W zał. informacja o wyborze oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110555