Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi II

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 19.01.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi II” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia /27544

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-27544

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 29.01.2021r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. ” poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 19.02.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o unieważnieniu postępowania w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.”Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. ” poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia /27544

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-27544

Poniżej plik do pobrania: