Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi III

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.02.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi III” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33541

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-33541.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 04.03.2021r. do godz. 9.00.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

W dniu 16.03.2021r. na portalu Baza konkurencyjności opublikowana została in formacja o unieważnieniu postępowania w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu”.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33541

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-33541

Poniżej plik do pobrania: