Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi IV

W dniu 17.03.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi IV w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37941

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2021-1498-37941

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 26.03.2021r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie doświadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 08.04.2021r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.” Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie doświadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37941

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2021-1498-37941

Poniżej załącznik do pobrania: