Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 07.12.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/ogloszenia/20588

Nr ogłoszenia w “Bazie konkurencyjności”: 2020-1498-20588

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie-ofertowe_system-przywolawczy-1

Zal.-nr-1-do-Zapytania-ofertowego_Instrukcja-dla-wykonawcow_system-przywolawczy

Zal.-nr-2-do-Zapytania-ofertowego_Opis-przedmiotu-zamowienia_system-przywolawczy

Zal.-nr-3-do-Zapytania-ofertowego_Wzor-umowy_system-przywolawczy

Termin składania ofert: 16.12.2020r. do godz. 9.00.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 14.01.2021r. na portalu “Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o unieważnieniu postępowania w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/ogloszenia/20588

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-1498-20588

Poniżej załącznik do pobrania: