Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 04.08.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1257047#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1257047

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówka dla pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_lodówka dla pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówka dla pacjentów

Zal. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lodówka dla pacjentów

Termin składania ofert: 12.08.2020r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”w Opolu

W dniu 19.08.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257047

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1257047

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_lodówka dla pacjentów