Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP WINDY SZPITALNEJ 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 25.10.2018 godzina 15:00

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 16.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.1

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_winda_cz.2

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 27.11.2018r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Odpowiedź na zapytania wykonawców_winda_23.11.2018

Wzór umowy_winda_zmiany 23.11.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1149766

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi”

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 28.11.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149766#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1149766

Unieważnienie postępowania_winda

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.11.2018r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1152525#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1152525

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_winda szpitalna

Zał.nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_winda szpitalna

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_winda szpitalna

Wzór umowy dostawy_winda szpitalna

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 07.01.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem windy szpitalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152525

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1152525

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_winda szpitalna

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162569#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162569

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_łóżka szpitalne,materace

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_łóżka szpitalne, materace

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_łóżka szpitalne i materace

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_łóżka szpitalne i materace

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_łóżka szpitalne, materace_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_łóżka szpitalne_materace_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162569

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 22.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162569

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162569

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_łóżka szpitalne,materace

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162623#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162623

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafki przyłóżkowe

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_szafki przyłóżkowe

Termin składania ofert: 05.02.2019r. do godz. 12.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_25.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania odpowiedzi_szafki przyłóżkowe_31.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162623

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 20.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162623

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162623

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_szafki przyłóżkowe dla pacjentów

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.03.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1173438#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1173438

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_szafy dla pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawcow_szafy dla pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_szafy dla pacjentów

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Umowa_szafy dla pacjentów

Termin składania ofert: 25.03.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_szafy dla pacjentów_19.03.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1173438

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 09.04.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173438

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1173438

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_szafy dla pacjentów

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 25.03.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1175361#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1175361

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówki medyczne

Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_lodówki medyczne

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówki medyczne

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lodówki medyczne

Termin składania ofert: 03.04.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_lodówki medyczne_27.03.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1175361

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 16.04.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówek medycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175361

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1175361

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_lodówka medyczna

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 09.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178529#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178529

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_myjnia dezynfektor

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_myjnia-dezynfektor

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_myjnia-dezynfektor

Wzór umowy_myjnia-dezynfektor

Termin składania ofert: 18.04.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_myjnia-dezynfektor_11.04.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1178529

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_myjnia dezynfektor_15.04.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1178529

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 14.05.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni-dezynfektora oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178529

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1178529

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_myjnia_dezynfektor

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178972#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178972

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Termin składania ofert: 24.04.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.04.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178972

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1178972

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_zmywarka z wyparzarką, lodówka

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1178993#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1178993

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 24.04.2019r. do godz. 10.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.04.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178993

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1178993

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1182439#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1182439

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 13.05.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 22.05.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182439

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1182439

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejsze

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 11.04.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/11782456#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1182456

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką, lodówka

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką

Termin składania ofert: 13.05.2019r. do godz. 10.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 21.05.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182456

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1182456

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_zmywarka z wyparzarką,lodówka

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186335#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186335

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zmywarka z wyparzarką_III

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_zmywarka z wyparzarką_III Z

ał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_zmywarka z wyparzarką_III

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_zmywarka z wyparzarką_III

Termin składania ofert: 31.05.2019r. do godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 13.06.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186335

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1186335

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_zmywarka z wyparzarką

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 22.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186337#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186337

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówka dla pacjentów_III

Zał. nr 3_Wzór umowy_lodówka dla pacjentów_III

Termin składania ofert: 31.05.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 04.06.2019 r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186337

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1186337

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_lodówka

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 23.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186556#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1186556

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Termin składania ofert: 05.06.2019r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 06.06.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186556

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1186556

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 28.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1187349#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1187349

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_koncentratory tlenu

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_koncentratory tlenu

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_koncentratory tlenu

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_koncentratory tlenu.

Termin składania ofert: 07.06.2019r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 13.06.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187349

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1187349

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_koncentratory tlenu

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 29.05.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1187457#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1187457

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_urządzenie do pionizacji

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Termin składania ofert: 07.06.2019r. do godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_urządzenie do pionizacji, podnośnik chorych_03.06.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1187457

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych_05.06.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1187457

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.06.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187457

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1187457

Poniżej załącznik do pobrania:Unieważnienie postępowania_podnośnik chorych,urządzenie do pionizacji

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 06.06.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1189099#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1189099

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy

Termin składania ofert: 17.06.2019r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 10.07.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189099

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1189099

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_aparat do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195384#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1195384

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

Termin składania ofert: 25.07.2019r. do godz. 8.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych_18.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych_19.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych_22.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195384

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 30.07.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika chorych szt.3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195384

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1195384

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_urządzenie do pionizacji,podnośnik chorych

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195395#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1195395

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do EKG

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 25.07.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_18.07.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1195395

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.07.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195395

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1195395

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do EKG

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 30.08.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1203609#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1203609

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przdmiotu zamówienia_aparat do EKG

Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 10.09.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_04.09.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1203609

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.09.2019  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203609

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1203609

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_aparat do EKG

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 27.09.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1208720#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1208720

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat do EKG

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_aparat do EKG

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat do EKG

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_aparat do EKG

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat do EKG_02.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1208720

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 12.11.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208720

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1208720

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_aparat do EKG

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 02.10.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skanerów do żył szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209437#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1209437

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_skanery do żył

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_skanery do żył

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_skanery do żył

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_skanery do żył

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 11.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_skanery do żył_04.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209437

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_skanery do żył 08.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209437

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skanerów do żył szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 12.11.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skanerów do żył szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209437

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1209437

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_skanery do żył

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 02.10.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora czynności życiowych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209442#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1209442

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_monitor czynności życiowych

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_monitor czynności życiowych

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_monitor czynności życiowych

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_monitor czynności życiowych

Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 13.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_monitor czynności życiowych_07.10.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1209442

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora czynności życiowych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 12.11.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora czynności życiowych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209442

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1209442

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_monitor czynności życiowych

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 05.11.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu Tipstim oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215769#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1215769

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Apart Tipstim

Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego_Aparat Tipstim

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_Aparat Tipstim

Wzór umowy_Aparat Tipstim

Termin składania ofert: 18.11.2019r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu Tipstim oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 26.11.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu Tipstim oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215769

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1215769

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_Aparat Tipstim

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 06.11.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu obracania pacjenta szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215927#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1215927

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_System obracania pacjenta

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_System obracania pacjenta

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_System obracania pacjenta

Wzór umowy_System obracania pacjenta

Termin składania ofert: 18.11.2019r. do godz.10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu obracania pacjenta szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 26.11.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu obracania pacjenta szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215927

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1215927

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_system obracania pacjenta

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 12.11.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia Oddziału Medycyny Paliatywnej: 1) wózek do przewożenia bielizny i odpadów medycznych szt. 2, 2) wózek do przewożenia posiłków szt. 1, 3) wózek do przewożenia zwłok szt. 1, 4) wózek dla sprzątających szt. 1, 5) stolik oddziałowy wielofunkcyjny szt. 2, 6) kosz na zużyte pieluchomajtki szt. 3, 7) parawan szt. 15, 8) stojak na kroplówki szt. 30, 9) stetoskop ze wzmacniaczem szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216833#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1216833

Poniżej dokumenty do pobrania:

Informacja o załącznikach_wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Zapytanie ofertowe_Wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_Wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_Wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Wzór umowy_Wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Termin składania ofert: 22.11.2019r. do godz.9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_wyposażenie OMP_15.11.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1216833

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia Oddziału Medycyny Paliatywnej: 1) wózek do przewożenia bielizny i odpadów medycznych szt. 2, 2) wózek do przewożenia posiłków szt. 1, 3) wózek do przewożenia zwłok szt. 1, 4) wózek dla sprzątających szt. 1, 5) stolik oddziałowy wielofunkcyjny szt. 2, 6) kosz na zużyte pieluchomajtki szt. 3, 7) parawan szt. 15, 8) stojak na kroplówki szt. 30, 9) stetoskop ze wzmacniaczem szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 18.12.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia Oddziału Medycyny Paliatywnej: 1) wózek do przewożenia bielizny i odpadów medycznych szt. 2, 2) wózek do przewożenia posiłków szt. 1, 3) wózek do przewożenia zwłok szt. 1, 4) wózek dla sprzątających szt. 1, 5) stolik oddziałowy wielofunkcyjny szt. 2, 6) kosz na zużyte pieluchomajtki szt. 3, 7) parawan szt. 15, 8) stojak na kroplówki szt. 30, 9) stetoskop ze wzmacniaczem szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216833

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1216833

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_Wyposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 12.11.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp: 1) pompa strzykawkowa szt. 4, 2) pompa zestaw szt. 1, 3) pompa infuzyjna szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216853#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1216853

Poniżej dokumenty do pobrania:

Informacja o załącznikach_pompy

Zapytanie ofertowe_pompy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego _Instrukcja dla Wykonawców_pompy

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_pompy

Wzór umowy_pompy

Termin składania ofert: 22.11.2019r. do godz.10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_pompy_19.11.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1216853

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_pompy_20.11.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1216853

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp: 1) pompa strzykawkowa szt. 4, 2) pompa zestaw szt. 1, 3) pompa infuzyjna szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 02.01.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp: 1) pompa strzykawkowa szt. 4, 2) pompa zestaw szt. 1, 3) pompa infuzyjna szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216853

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1216853

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_pompy

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 13.05.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt. 7 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245497#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1245497

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_telewizory

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_telewizory

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_telewizory

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_telewizory

Termin składania ofert: 22.05.2020r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_14.05.2020_telewizory

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1245497

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt. 7 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 27.05.2020  r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245497

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1245497

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_telewizory_szt.7

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

na zakup aparatu USG

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.05.2020r. do godz. 15.00.

Pliki do pobrania:Informacja o dialogu technicznym_aparat USG

Zamawiający wymaga podczas dialogu technicznego prezentacji aparatu oraz wymaga udostępnienia  aparatu celem testowania na ustalony okres w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” w ustalonym miejscu.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.05.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do kąpieli pacjentów (wózko-wanna) oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245829#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1245829

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_ sprz.do kąpieli pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_sprz.do kąpieli pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_sprz.do kąpieli pacjentów

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_wzór umowy_sprz.do kąpieli pacjentów

Termin składania ofert: 27.05.2020r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_18.05.2020_sprz.do kąpieli pacjentów

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1245829

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_Odpowiedzi_21.05.2020_sprz.do kąpieli pacjentów

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1245829

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do kąpieli pacjentów (wózko-wanna) oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”
w Opolu

W dniu 05.06.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do kąpieli pacjentów (wózko-wanna) oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245829

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1245829

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_wózko_wanna

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 27.05.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt. 7 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247269#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1247269

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_telewizory_szt.7

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_telewizory szt.7

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_telewizory szt. 7

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_telewizory szt. 7

Termin składania ofert: 05.06.2020r. do godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt. 7 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”w Opolu

W dniu 15.06.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt. 7 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi”w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247269

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1247269

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_telewizory szt.7

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 07.12.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu przywoławczego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/ogloszenia/20588

Nr ogłoszenia w “Bazie konkurencyjności”: 2020-1498-20588

Poniżej dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 16.12.2020r. do godz. 9.00.