Postępowania konkursowe 10.1.1 Poradnia Onkologiczna

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0057/17 z dnia 17.09.2018r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 10.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem videodermatoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1159725#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1159725

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_videodermatoskop

Zał. nr 1 do Zapytanie ofertowe_Innstrukcja dla wykonawców_videodermatoskop

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_videodermatoskop

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_videodermatoskop

Termin składania ofert: 18.01.2019r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_videodermatoskop

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy po zmianach_videodermatoskop

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159725

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_videodermatoskop_II

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159725

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  videodermatoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 14.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  videodermatoskopu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159725

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1159725

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_videodermatoskop

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 10.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1159748#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1159748

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_system chłodzenia skóry głowy

Termin składania ofert: 22.01.2019r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania i wyjaśnienia_system chłodzenia skóry głowy

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1159748

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 24.01.2019r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159748

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1159748

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_system chłodzenia skóry głowy

INFORMACJA

o dialogu technicznym na zakup systemu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz hipertermii śródtkankowej w skojarzeniu z brachyterapią

Termin przyjmowania zgłoszeń : 21.01.2019r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Informacja o dialogu technicznym__system do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz śródtkankowej z brachyterapią

INFORMACJA

o dialogu technicznym na zakup systemu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej

Termin przyjmowania zgłoszeń : 21.01.2019r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Informacja o dialogu technicznym_system do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 25.01.2019r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162743#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1162743

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_system chłodzenia skóry głowy

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_system chłodzenia skóry głowy

Termin składania ofert: 07.02.2019r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_system chłodzenia skory głowy_28.01.2019

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_po zmianach_28.01.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162743

UWAGA!

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_system chłodzenia skóry głowy_04.02.2019

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1162743

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 20.02.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  systemu chłodzenia skóry głowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162743

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1162743

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_system chłodzenia skóry głowy

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 14.01.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1226954#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1226954

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_hipertermia miejscowa powierzchniowa

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_hipertermia miejscowa powierzchniowa

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_hipertermia miejscowa powierzchniowa

Zał. nr 3_Umowa_hipertermia miejscowa powierzchniowa

Termin składania ofert: 18.02.2020r. godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 19.03.2020r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226954

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1226954

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postęp._hipertermia miejscowa powierzchniowa

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 21.01.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1228140#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1228140

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_elektrohipertermia lokoregionalna

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawcow_elektrohipertermia lokoregionalna

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_elektrohipertermia lokoregionalna

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_elektrohipertermia lokoregionalna

Termin składania ofert: 25.02.2020r. godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 26.02.2020r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228140

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1228140

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_elektrohipertermia

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 27.02.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1235537#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1235537

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_elektrohipertermia lokoregionalna_II

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_elektrohipertermia lokoregionalna_II

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_elektrohipertermia lokoregionalna_II

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_elektrohipertermia lokoregionalna_II

Termin składania ofert: 03.04.2020r. godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_elektrohipertermia_lokoregionalna_02.03.2020

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1235537

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi”  ” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 07.04.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235537

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1235537

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_elektrohipertermia lokoregionalna

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 28.02.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem: 1) komfortowy fotel rozkładany szt.5, 2) system szpitalnych parawanów systemowych szt.1, 3) wózek zabiegowy szt.2, 4) zestaw otoskop +oftalmoskop szt.1  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1235826#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1235826

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_fotele,parawany,wózki,otoskop, oftalmoskop

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_fotele, parawany,wózek, otoskop, oftalmoskop

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_fotele, parawany, wózek, otoskop,oftalmoskop

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_fotele,parawany,wózek,otoskop,oftalmoskop

Termin składania ofert: 12.03.2020r. godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_05.03.2020

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie: 17.03.2020r. godz. 9.00

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1235826

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem: 1) komfortowy fotel rozkładany szt.5, 2) system szpitalnych parawanów systemowych szt.1, 3) wózek zabiegowy szt.2, 4) zestaw otoskop +oftalmoskop szt.1  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

W dniu 24.03.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem: 1) komfortowy fotel rozkładany szt.5, 2) system szpitalnych parawanów systemowych szt.1, 3) wózek zabiegowy szt.2, 4) zestaw otoskop +oftalmoskop szt.1  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235826

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1235826

Poniżej załącznik do pobrania:  Wynik postępowania_fotele, parawany, wózki abiegowe,otoskop,oftalmoskop

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 24.03.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000   PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi II” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1240166#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1240166

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_hipertermia miejscowa powierzchniowa_II

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_Hipertermia miejscowa pow.II

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedm.zam._Hipertermia miejscowa pow.II

Zał. nr 3_Wzór umowy_Hipertermia miejscowa pow.II

Termin składania ofert: 28.04.2020r. godz. 9.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi II” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 08.05.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi II” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240166

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1240166

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_hipertermia miejscowa powierzchniowa

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 13.05.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt.2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245487#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1245487

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_telewizory

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_telewizory

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_telewizory

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_telewizory

Termin składania ofert: 22.05.2020r. godz. 10.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_15.05.2020_telewizory

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1245487

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt.2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 27.05.2020r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245487

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1245487

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_telewizory_szt.2

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27.05.2020r. do godz. 15.00.

Pliki do pobrania: Informacja o dialogu technicznym_aparat do znieczulenia ogólnego

Zamawiający wymaga podczas dialogu technicznego prezentacji aparatu oraz wymaga udostępnienia  aparatu celem testowania na ustalony okres w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” w ustalonym miejscu.

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

na zakup cystoskopu

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.05.2020r. do godz. 15.00.

Pliki do pobrania: Informacja o dialogu technicznym_cystoskop

Zamawiający wymaga podczas dialogu technicznego prezentacji aparatu oraz wymaga udostępnienia  aparatu celem testowania na ustalony okres w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” w ustalonym miejscu.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 27.05.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt.2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247270#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1247270

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_telewizory_szt.2

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_telewizory_szt.2

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_telewizory szt.2

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_telewizory szt.2

Termin składania ofert: 05.06.2020r. godz. 10.00

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt.2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

W dniu 15.06.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu RTV: telewizorów szt.2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247270

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1247270

Poniżej załącznik do pobrania:  Informacja o wyborze oferty_telewizory_szt.2