Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 25.08.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1277

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 2020-1498-1277

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_aparat usg

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_aparat usg

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_aparat usg

Zał. nr 3_Wzór umowy_aparat usg

Termin składania ofert: 30.09.2020r. do godz. 9.00

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami

Pytania_odpowiedzi_aparat usg_21.09.2020

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 2020-1498-1277

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin”w Opolu

W dniu 07.10.2020r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.:  „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ”  w ramach realizacji Projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1277

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 2020-1498-1277

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_aparat USG